Загальні відомості

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., гл. 36.

Закон України Про авторське право й суміжні права від 15.12.1993 р.

Постанова КМУ «Про державну реєстрацію авторського права й договорів, що стосуються прав автора на твір» від 27.12.2001 р.

Охоронний документ: Свідоцтво.

© + ім'я автора + рік першої публікації - copyright (англ. «авторське право») - проставляється на оригіналі й кожному екземплярі твору для оповіщення оточуючих про права автора.

Правова охорона поширюється винятково на форму творів і надається всім авторським творам, як оприлюдненим, так і неоприлюдненим, як завершеним, так і незавершеним, незалежно від їхнього призначення, жанру, мети.

1) право на визнання його автором твору і право вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;

2) право забороняти згадування свого імені у зв'язку з використанням твору;

3) право вибирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

4) право на недоторканність твору й право протидіяти будь-якому посяганню на авторське право, що може зашкодити честі або репутації автора.

1) право на використання твору;

2) виключне право дозволяти використання твору;

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, у тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права автора, встановлені законом.

 • публікація твору (випуск його у світ);
 • відтворення будь-яким способом і в будь-якій формі;
 • переклад;
 • переробка, адаптація, аранжування й інші подібні зміни;
 • включення у вигляді складової частини до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій та ін..;
 • публічне виконання й публічне сповіщення творів;
 • публічна демонстрація й публічний показ;
 • будь-яке повторне оприлюднення твору, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, яка здійснила перше оприлюднення;
 • поширення творів шляхом першого продажу, шляхом здавання в прокат і шляхом іншої передачі до першого продажу екземплярів твору;
 • надання своїх творів для загального відома публіки;
 • здавання в прокат після першого продажу;
 • імпорт екземплярів твору.
 • автор – тільки фізична особа, творчою діяльністю якої створений твір;
 • спадкоємці автора – особи, до яких майнові авторські права перейшли в результаті смерті автора;
 • правонаступники – фізичні або юридичні особи, до яких майнові авторські права перейшли за договором з авторами або їхніми спадкоємцями.
тел.: +38 (044) 233-11-99 факс: +38 (044) 457-88-31 © 2005-2021 info@intellect.ua