Об'єкти авторського права

Закон України «Про авторське право і суміжні права» дає перелік об'єктів авторського права, що, втім, не є вичерпним:

 • літературні письмові твори

copyright01book

 • виступи, лекції, мови й інші усні твори

copyright02lecture

 • комп'ютерні програми

copyright03exel

 • бази даних

copyright04window

 • музичні твори

copyright05music

 • драматичні й інші сценічні твори

copyright06ballet

 • аудіовізуальні твори

copyright07matrix

 • твори художнього мистецтва;

copyright08picture

 • твори архітектури

copyright09house

 • фотографії

copyright10sunset

 • твори прикладного мистецтва (ткацтво, кераміка, різьблення, ювелірні вироби)

copyright11pottery

 • ілюстрації, карти, плани, що стосуються географії, техніки й ін. сфери діяльності

copyright12map

 • сценічні обробки літературних і фольклорних творів

copyright13musical

 • похідні твори

copyright14scarlett

 • збірники творів, енциклопедії, антології й т.д.

copyright15book

 • тексти перекладів для дублювання, озвучування іноземних аудіовізуальних творів

copyright16dub

тел.: +38 (044) 233-11-99 факс: +38 (044) 457-88-31 © 2005-2021 info@intellect.ua