Нормативна база

Міжнародні договори

 • Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності
 • Всесвітня конвенція про авторське право
 • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
 • Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
 • Договір ВОІВ про авторське право
 • Договір ВОІВ про виконання і фонограми
 • Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

Кодекси України

Закони України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 • Про розмiри вiдрахувань до фондiв творчих спiлок України за використання творiв лiтератури та мистецтва
 • Про державну реєстрацiю прав автора на твори науки, лiтератури i мистецтва
 • Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi примiрниками аудiовiзуальних творiв i фонограм
 • Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
 • Про затвердження положень з питань розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм
 • Про затвердження Тимчасового положення про мінімальні ставки гонорару та авторської винагороди за фільми, що створюються за державним замовленням на кіностудіях України
 • Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір
 • Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
 • Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Про затвердження порядку застосування спеціальних заходів до суб‘єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування
 • Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування
 • Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати
 • Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав
 • Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
 • Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності

Відомчі нормативно-правові акти

 • Про затвердження порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм
 • Про порядок виплати авторської винагороди за передачу виключних майнових прав на фільм і його використання, що створюється за державним замовленням Міністерства культури і мистецтв України
 • Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування
 • Положення про реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
 • Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування
 • Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління
 • Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю
 • Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
 • Про утворення Реєстру комп'ютерних програм
 • Про затвердження правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах
тел.: +38 (044) 233-11-99 факс: +38 (044) 457-88-31 © 2005-2021 info@intellect.ua