Переваги власника патенту на промисловий зразок

Патентування промислового зразка не є обов'язковою процедурою, тобто його творець і/або власник може його виготовляти й без одержання патенту. Однак у цьому випадку існує загроза несанкціонованого використання цього промислового зразка третіми особами. А без документа, що підтверджує виключні права, власникові промислового зразка буде досить важко відновити свої права, а тим більше, заборонити їхнє незаконне використання.

Патент на промисловий зразок робить його власника власником виключних прав на використання, тобто будь-яке використання цього об'єкта без дозволу власника є незаконним і тягне відповідальність відповідно до законодавства України.

Права на промисловий зразок, як і інші види власності, мають свою вартість, що може істотно зрости із часом.

Права на промисловий зразок можуть бути предметом продажу, а також надання у тимчасове користування. На підставі укладання договорів про передачу прав або про видачу ліцензії на використання власник виключних прав може одержати істотну матеріальну вигоду, навіть не використовуючи промзразок самостійно.

Згідно 8 (восьмому) стандарту бухгалтерського обліку, права на промисловий зразок занесені до нематеріальних активів. Відповідно, вартість промзразка може бути поставлена на баланс підприємства або внесена як майно в статутний фонд при створенні фірми.

тел.: +38 (044) 233-11-99 факс: +38 (044) 457-88-31 © 2005-2019 info@intellect.ua