Загальні відомості

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., гл. 49.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., ст. 156.

Наказ Міністерства освіти й науки України «Про затвердження Правил складання й подання заявки на промисловий зразок» від 18.02.2002 р.

Визначення: Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Таким чином, об'єкт промислового зразка являє собою зовнішній вигляд, дизайн певного предмета. Промисловий зразок покликаний створити оригінальний, неповторний дизайн того або іншого виробу, чим може істотно підвищити його привабливість для потенційних покупців, і, отже, підвищити обсяги продажів даного товару.

Охоронний документ: Патент на промисловий зразок.

Строк дії правової охорони: 10 років, починаючи від дати подання заявки на видачу патенту , з можливістю продовження на 5 років. Однак, права, що випливають із патенту, починають діяти від дати публікації відомостей про видачу патенту (= від дати видачі патенту).

Обсяг виключних прав власника визначається сукупністю його суттєвих ознак, представлених на зображенні (ях). При цьому тлумачення ознак промислового зразка здійснюється в межах його опису, що подається в матеріалах заявки.

Умови патенотоздатності: новизна – промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки.

1) право на використання промислового зразка за своїм розсудом;

2) виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, у тому числі забороняти таке використання;

4) інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

  • виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка;
  • застосування такого виробу;
  • застосування його в діловій документації чи рекламі в мережі Інтернет, у тому числі в домених іменах;
  • пропонування для продажу,у тому числі через Інтернет;
  • продаж, імпорт (ввезення) і інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

тел.: +38 (044) 233-11-99 факс: +38 (044) 457-88-31 © 2005-2021 info@intellect.ua