Нормативна база

Міжнародні договори

Кодекси України

Закони України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Відомчі нормативно-правові акти

 • Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи
 • Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі
 • Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи
 • Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі
 • Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу
 • Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
 • Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявок на винахід (корисну модель)
 • Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
 • Інструкція про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР
 • Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
 • Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
 • Тимчасовий порядок надання послуг Державним підприємством "Український інститут промислової власності"
 • Наказ "Про внесення змін до Тимчасового порядку надання послуг ДП "Український інститут промислової власності"
тел.: +38 (044) 233-11-99 факс: +38 (044) 457-88-31 © 2005-2021 info@intellect.ua