Загальні відомості

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., гл. 44.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., ст. 157-158.

Наказ Держпатенту України «Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28.07.1995 р.

Охоронний документ: Свідоцтво.

Обсяг виключних прав власника визначається зображенням знака й переліком класів товарів і послуг, зазначених у заявці.

- «trade mark» (англ. «торговельна марка») – використовується після подання заявки на реєстрацію і до одержання свідоцтва. Цей символ попереджає про те, що знак проходить процедуру реєстрації.

® - «registered» (англ. «зареєстрований») - ставиться після одержання свідоцтва на знак і підтверджує, що його власникові належать всі виключні права.

1) право на використання торговельної марки за своїм розсудом;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання;

4) інші права інтелектуальної власності, установлені законом.

  • нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
  • застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований;
  • застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

тел.: +38 (044) 233-11-99 факс: +38 (044) 457-88-31 © 2005-2021 info@intellect.ua